Algemene Ledenverga​dering

Afbeelding

De tweede algemene ledenvergadering van de vereniging ‘Hou Diemerpark Groen’ zal zijn:

dinsdag 6 november 2012
20.00 uur
IJburglaan 894
1087 GE Amsterdam

Op de agenda staan o.a.:
- onze activiteiten tot nu toe en de resultaten daarvan
- vooruitzichten op komende ontwikkelingen
- hoe gaat het met de vereniging (leden, financieel)

Conclusies na derde weekend ‘parkeerproef’

Afgelopen weekend was het derde weekend van de zogenaamde ‘parkeerproef’.
De ‘parkeerproef’ heeft als doel: “proefondervindelijk vast te stellen of stimuleren van het gebruik van de parkeergarage afdoende is om te voorzien in de behoefte van de bezoekende verenigingen”. Het gaat dan om verenigingen die de sportvelden in het Diemerpark bezoeken om daar ‘uitwedstrijden’ te spelen.
Onze mening na het derde weekend van de ‘parkeer(garage)proef’ is ongewijzigd vergeleken met die na de eerste twee weekends: ZEER GESLAAGD.

-  In tegenstelling tot sportdagen in het vorige seizoen, hebben zich nergens ‘chaotische’ en ‘gevaarlijke’ situaties voorgedaan.
-  In de Oeverzeggestraat stonden er geen auto’s geparkeerd waardoor de straat een volwaardig onderdeel van het Hoofdnet Fiets was en het bestemmingsplan werd gerespecteerd.
- In de parkeergarage onder het winkelcentrum was de hele dag ruim voldoende capaciteit beschikbaar voor nog meer automobilisten/sporters of andere parkeerplaatsbehoeftigen.

Het aantal lege parkeerplekken in de parkeergarage  kwam nagenoeg overeen met het laagste aantal dat we aantroffen in het vorige sportseizoen.
Vorig weekend telden we het laagste aantal lege plekken dat we ooit hadden gemeten.
We vermoeden dat het evenement ‘Inside Design Amsterdam‘ daarvoor verantwoordelijk was.
De toezichthouders aan het begin van de Oeverzeggestraat leken het ongeveer net zo (weinig) druk te hebben als vorig weekend om automobilisten/sportveldbezoekers de weg te wijzen naar de parkeergarage.

Parkeerdruk in de Zwanebloemlaan
In de Zwanebloemlaan waren vooral zondag weer veel geparkeerde autos, maar we zagen geen opstoppingen of ernstige verkeersoverlast.
We vermoeden dat de drukte in de Zwanebloemlaan ´s zondag veroorzaakt wordt door het “gratis” parkeren op die dag.
De oorzaak van de grotere parkeerdruk in de Zwanebloemlaan vergeleken met de periode vóór de ‘parkeerproef’ (toen het immers ´s zondag ook “gratis” was), is ons inziens dat in de Oeverzeggestraat tijdens de ‘parkeerproef’ niet meer geparkeerd mag worden.

De parkeerplaatsen aan de noordzijde van de Zwanebloemlaan (dus buiten de parkeervakken) zijn overigens bedoeld als reguliere parkeerplaatsen voor automobilisten met bestemming sportvelden Diemerpark.
Dit blijkt uit een zogenaamd ‘venstertijdenbesluit’ (zie hieronder’).

Het ‘venstertijdenbesluit’
Op een onbekende datum is door het toenmalige stadsdeel Zeeburg besloten dat op het Groot Rieteiland West, dus ook in de Zwanebloemlaan, op weekdagen ‘s avonds, en op zaterdag en zondag buiten de parkeervakken geparkeerd worden. Dit zogenaamde ‘venstertijdenbesluit’ is in de periode van de overgang van het stadsdeel Zeeburg naar stadsdeel Oost zoekgeraakt.
Op 25-01-2011 is door het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost het venstertijdenbesluit ‘bevestigd’.
In de overwegingen die tot bevestiging van dit venstertijdenbesluit hebben geleid, worden de  sportvelden verantwoordelijk gesteld voor “de toenemende parkeerdrukte“, waardoor veelvuldig buiten de parkeervakken wordt geparkeerd.
Tegen het besluit van 25-01-2011 is bezwaar aangetekend namens 33 bewoners van de Oeverzeggestraat.
Tijdens de hoorzitting van de commissie van advies voor de bezwaarschriften verklaarde de vertegenwoordigster van het dagelijks bestuur bij die gelegenheid dat besloten was “het venstertijdenbesluit te handhaven in verband met de aanleg van de sportvelden in het Diemerpark.”
Met andere woorden: de plaatsen buiten de parkeervakken in o.a. de Zwanebloemlaan waren dus bedoeld voor automobilisten met bestemming sportvelden Diemerpark.

Verwachtingen voor komende weekends.
Het was fijn om te kunnen constateren dat het inrijden van auto’s van het Diemerpark vanaf de Diemerzeedijk door paaltjes werd voorkomen.
Als de toezichthouders er niet meer zijn – de vier weekenden na het volgend weekend – lijkt ons de plaatsing van het volgende  bord (indien mogelijk zeer groot – met onderbord uitgezonderd  bewoners‘) aan het begin van de Oeverzeggestraat onontbeerlijk:

Conclusies na tweede weekend ‘parkeerproef’

Afbeelding

Afgelopen weekend was het tweede weekend van de zogenaamde ‘parkeerproef’.
De ‘parkeerproef’ heeft als doel: “proefondervindelijk vast te stellen of stimuleren van het gebruik van de parkeergarage afdoende is om te voorzien in de behoefte van de bezoekende verenigingen”. Het gaat dan om verenigingen die de sportvelden in het Diemerpark bezoeken om daar ‘uitwedstrijden’ te spelen.
Onze mening na het tweede weekend van de ‘parkeer(garage)proef’ is grosso modo ongewijzigd vergeleken met die na het eerste weekend: ZEER GESLAAGD.
 -  Nog méér automobilisten dan vorige week leken de weg naar de parkeergarage gevonden te hebben. De toezichthouders aan het begin van de Oeverzeggestraat die automobilisten verwezen naar de parkeergarage, leken het met name op zaterdag rustiger te hebben dan vorige week. 
-  Hoewel het op IJburg door de zaterdagmarkt en het evenement ‘Inside Design Amsterdam‘ een stuk drukker leek te zijn dan in ‘eerdere’ weekenden, waren er in de parkeergarage zowel op zaterdag als op zondag, de hele dag ruim voldoende parkeerplekken beschikbaar voor nog meer automobilisten/sporters of andere parkeerplaatsbehoeftigen.

‘Extra’ attracties door het lopen van- en naar het sportveld

In verband met de aanleg van nieuwe sportvelden lagen er dit weekend op het Dick Hilleniuspad in het Diemerpark rijplaten. Dit zorgde voor een extra attractie voor sommige kinderen. Ze gingen erop springen en vonden dat leuk.
Dat zouden ze niet doen als ze het lopen verschrikkelijk vervelend of heel vermoeiend zouden vinden.

Toch waren er ook minpunten.
Parkeren in Oeverzeggestraat en in het Diemerpark
Er  leek meer dan vorige week geparkeerd te worden in de Oeverzeggestraat en zelfs in het Diemerpark.

Dit schrijven we toe aan het op sommige momenten ontbreken van de toezichthouders  aan het begin van de Oeverzeggestraat en ontbrekende of niet-op-slot staande paaltjes aan de ingangen Oeverzeggestraat en Diemerzeedijk.  

Drukte in de Zwanebloemstraat

In de Zwanebloemlaan stonden met name op zondag veel auto’s.
We vermoeden dat daarvoor de belangrijkste reden is, dat het parkeren op zondag daar “gratis” is.

Autoparkeren bij bushalte zorgt voor overlast

In verband met de Dam tot Damloop reden er een groot deel van de dag geen trams (lijn 26). In plaats daarvan reed er een buslijn (326). 
Terwijl er in de parkeergarage tientallen lege plekken waren, stonden er op de bushalte bij het winkelcentrum voortdurend auto’s geparkeerd.

De bus kon daardoor niet langs de stoeprand stoppen en de buspassagiers moesten tussen de geparkeerde auto’s naar de ingang van de bus lopen.
Doordat de bus op de rijweg stilstond, konden auto’s achter de bus niet doorrijden. Hierdoor werd de doorstroming van auto’s op de IJburglaan belemmerd.

Conclusies na eerste weekend ‘parkeerproef’

Afgelopen weekend was het eerste weekend van de zogenaamde ‘parkeerproef’.
De ‘parkeerproef’ heeft als doel: “proefondervindelijk vast te stellen of stimuleren van het gebruik van de parkeergarage afdoende is om te voorzien in de behoefte van de bezoekende verenigingen”. Het gaat dan om verenigingen die de sportvelden in het Diemerpark bezoeken om daar ‘uitwedstrijden’ te spelen.
Onze mening na het eerste weekend van de ‘parkeer(garage)proef’ is dat de proef ZEER GESLAAGD is.
-  In tegenstelling tot sportdagen in het vorige seizoen, hebben zich nergens ‘chaotische’ en ‘gevaarlijke’ situaties voorgedaan.
-    In de Oeverzeggestraat stonden er geen auto’s geparkeerd (behalve op zondag eentje), waardoor de straat een volwaardig onderdeel van het Hoofdnet Fiets was en (eindelijk!) het bestemmingsplan werd gerespecteerd.
-  Er zijn, zeker op zaterdag,  ’behoorlijk wat’ automobilisten geweest die de weg naar de parkeergarage hebben gevonden.
-  In de parkeergarage was, zowel op zaterdag als op zondag, de hele dag ruim voldoende capaciteit beschikbaar voor nog meer automobilisten/sporters of andere parkeerplaatsbehoeftigen.


Drukte in de Zwanebloemlaan
Op zondag leek de parkeergarage minder in trek leek te zijn dan op zaterdag, en in de Zwanebloemlaan leken er op zondag ‘een stuk meer’ auto’s geparkeerd te staan.
Hiervoor zien wij de volgende mogelijke verklaringen:
- de toezichthouders leken voor een parkeerplaats éérst te verwijzen naar de Zwanebloemlaan en als tweede naar de parkeergarage.
- Parkeren in de Zwanebloemlaan was ‘gratis’.

‘Extra’ attracties door het lopen van- en naar het sportveld
Sommige kinderen liepen op weg van- en naar het sportveld bij de Paul Hufkade over een muurtje (“Kijken of ik mijn evenwicht kan houden“), over een gladde balk over de brug in de Vennepluimstraat en/of klommen op het klimrek aan het begin van de Oeverzeggestraat. Ook de boomstammen in het Diemerpark bleken voor sommige sportende kinderen aantrekkelijke objecten om overheen te lopen. 
Dat zijn dingen die ze o.i. niet zouden doen als ze het lopen verschrikkelijk vervelend of heel vermoeiend zouden vinden.

Verwachtingen voor komende weekends.
Wij zien geen redenen om te veronderstellen dat de volgende drie weekenden, waarin nog sprake is van toezichthouders in de Oeverzeggestraat, anders zullen verlopen dan het eerste weekend.
Wij vrezen wel dat als de toezichthouders er niet meer zijn, de vier weekenden daarna, de Oeverzeggestraat door een aantal automobilisten weer gebruikt zal worden als afzetplek voor sportende kinderen. Nu zagen we dat op zaterdag al gebeuren en op zondag werden er zelfs al auto’s in het Diemerpark zelf geparkeerd.
Omdat er ieder weekend weer ‘nieuwe’ sportveldbezoekers zullen zijn, verwachten wij niet dat de weekenden waarop nog toezicht is, tot een structurele gedragsverandering zal leiden.

Lagen de hockeyvelden en de parkeergarage vorig jaar dichter bij elkaar?

Lagen de hockeyvelden in het Diemerpark en de parkeergarage onder het winkelcentrum IJburg vorig jaar dichter bij elkaar?
In 2011 stond op de website van AHC IJburg de volgende tekst:
“Sportpark IJburg heeft helaas nog geen eigen parkeerterrein. Wij adviseren je zoveel mogelijk met de fiets, scooter of het openbaar vervoer te komen. 
Kom je met de auto dan kan je parkeren in de parkeergarage van Winkelcentrum IJburg (Daguerrestraat 51, 1087 BR Amsterdam), vanaf daar is het 10-15 minuten lopen naar de velden in het Diemerpark (Dick Hilleniuspad).”
Nu (2012) luidt de laatste alinea:
“Kom je met de auto dan kan je parkeren in de parkeergarage van Winkelcentrum IJburg (Daguerrestraat 51, 1087 BR Amsterdam), vanaf daar is het 15-20 minuten lopen naar de velden in het Diemerpark (Dick Hilleniuspad).”
http://www.ahcijburg.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=Contact_Route

Update 24-09-2012
Harold Klaassen (@HaroldKlaassen), bestuurslid van AHC IJburg twittert op 24-09-2012:
“@DiemerparkGroen De velden liggen niet dichterbij, maar ervaring. Wij moeten de wedstrijden erg strak plannen, geen ruimte voor uitloop.”
Wij denken hierover het volgende.
Er is geen reden om aan te nemen dat mensen in 2011 sneller van de parkeergarage naar de sportvelden liepen dan in 2012. 
Met het vermelden van een looptijd van 15-20 minuten in plaats van 10-15 minuten wil de hockeyvereniging dus bereiken dat bezoekers van de sportvelden niet te laat komen.
Enigszins dubieuze vorm van voorlichten…

Gebruik van de parkeergarage draagt bij aan gezonde beweging door automobilisten

Tienduizend stappen
Tienduizend stappen is het minimale, door deskundigen aanbevolen, dagelijkse aantal stappen dat een gezonde volwassene zou moeten zetten om voldoende gezonde beweging te hebben.
De gemiddelde paslengte van een volwassene met een normaal wandeltempo van ongeveer vijf kilometer per uur is circa zestig centimeter.
Tienduizend stappen komt dus overeen met circa zes kilometer.
Jongeren (tot 18 jaar) zouden per dag tenminste 13.000 – 15.000 stappen moeten zetten om uit te groeien tot gezonde volwassenen.
Info:
Aantal stappen tussen parkeergarage en sportvelden in het Diemerpark
Het gemiddeld aantal stappen dat een volwassenen zet in zijn dagelijkse bezigheden is 4.000 – 6.000.
Dat zijn dus 6.000 – 4.000 stappen te weinig om te voldoen aan de gezonde norm van 10.000 stappen.
De afstand tussen de parkeergarage en de sportvelden in het Diemerpark is ongeveer 900 meter.
Om die afstand lopend te overbruggen (heen en terug) zal een volwassene ongeveer 3.000 stappen moeten zetten.
Kinderen zullen uiteraard wat meer stappen nodig hebben.
Conclusie
De afstand tussen parkeergarage en sportvelden levert voor automobilisten een belangrijke bijdrage om voldoen aan de dagelijkse gezonde hoeveelheid stappen op de dagen dat zij de sportvelden in het Diemerpark bezoeken.
Die afstand zou daarvoor zelfs best nog wat langer mogen zijn.