De ecozone helpt niet alleen de fauna maar ook de flora: er bloeien honderden orchideeën en natuurlijk vele andere soorten. De Ecologische Zone Schellingwoude is een natuurparadijs midden in de drukte van de stad.

Het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer heeft de zone aan laten leggen om de zeldzame ringslang en de noordse woelmuis een zo groot mogelijk leefgebied te geven.

Opening
Chris de Wild Propitius - portefeuillehouder stadsdeel Amsterdam Noord –opent het gebied door de onthulling van een informatiebord bij één van de toegangen op donderdagmiddag 26 mei 2005.
Recreatiegebied

De recreatie in de omgeving wordt versterkt door de aanleg van deze Ecozone. Bruggetjes en zogenaamde laarzenpaden zorgen voor een betere toegankelijkheid zonder dat de natuurwaarden van het gebied worden aangetast.

Partners
De aanleg van de Ecozone is gerealiseerd met een financiële bijdrage uit het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer, waarin het projectbureau IJburg namens de gemeente Amsterdam, Vereniging Natuurmonumenten en de Provincie Noord-Holland samenwerken.

De Ecozone ligt nabij de Schellingwouderbrug, bij tuincentrum Bert Pols.

bron: www.ijburg.nl (cache)